đang tải nội dung...

Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

25/06/202216 lượt xem

Qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (gọi tắt là Đảng ủy Trung tâm) đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung và hướng dẫn thực hiện Kết luận trong toàn Đảng bộ bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thích ứng tình hình phòng, chống dịch Covid-19.Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Đồng chí Trần Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Đảng ủy đã cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp ủy, Chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn liền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của Trung tâm (25/12/1997 – 25/12/2022) và các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; đây cũng là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua, kết quả phân loại hàng năm của từng tập thể, cá nhân. Đồng thời, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Trung tâm; thường xuyên lồng ghép trong các buổi họp giao ban cơ quan, tổ chức các buổi giao lưu trong và ngoài đơn vị nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. 

Với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”, sau một năm thực hiện Kết luận, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của mỗi tập thể, cá nhân. Qua đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng 01 Bằng khen đối với tập thể Đảng ủy Trung tâm; Đảng ủy ĐHQG-HCM tặng 03 Giấy khen đối với 02 tập thể, 01 cá nhân; có 02 tập thể, 07 cá nhân được Đảng ủy Trung tâm tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 – 2022. Đồng thời, Đảng ủy Trung tâm cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW một cách tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), Kết luận số 21-KL/TW (ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị). Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi tập thể, cá nhân  “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. 

Ba là, không ngừng xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tự giác thực hiện, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công. 

Bốn là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, kết hợp tổ chức tọa đàm, giao lưu đối với các gương điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm tặng

Giấy khen của Đảng ủy Trung tâm đối với 02 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 

Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trịĐồng chí Trần Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm tặng

Giấy khen của Đảng ủy Trung tâm đối với 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW


Huỳnh Minh Tấn - Chuyên Viên Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Các tin khác
Tuyên truyền biển, đảo quê hương
(26/09/2022) Ngày 22/9/2022, Thiếu tá Nguyễn Thế Quang, Phó Chính ủy Trung tâm Kỹ thuật Vùng 2 Hải quân đã có buổi thông tin thời sự với chuyên đề: “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của đảng, nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Kỷ niệm 77 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022) Mãi xứng đáng là “Thành đồng Tổ quốc”
(23/09/2022) 77 năm đã trôi qua, những nhân chứng của một thời Nam Bộ kháng chiến ngày càng thưa vắng. Trên vùng đất lịch sử năm xưa, cảnh vật và con người cũng đã đổi khác. Nhưng tinh thần của những tháng ngày lịch sử Nam Bộ kháng chiến vẫn sống mãi, nhắc nhở chúng ta về một giai đoạn quật khởi, bất khuất của vùng đất Nam Bộ-Thành đồng Tổ quốc
Tập huấn kỹ năng viết tin, bài 
(21/09/2022) Sáng 21/9/2022 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tham quan thực tế tại Trung tâm
(20/09/2022) Chiều ngày 19/9/2022, Đoàn công tác của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đến tham quan thực tế tại Trung tâm GDQP&AN, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
Vầng trăng ước mơ, chào mừng năm học mới
(05/09/2022) "Vầng trăng ước mơ, chào mừng năm học mới" cho 79 em học sinh của lớp học tình thương và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tại Miễu Bà ấp Thượng Châu Thới
Sĩ quan biệt phái tham gia huấn luyện cơ bản năm 2022
(05/09/2022) Trường Quân sự Quân khu 7 về việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện sĩ quan biệt phái năm 2022
Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.
(26/08/2022) Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Kế hoạch số 53-KH/ĐU, ngày 08/7/2022 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.
Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính: Tham mưu kịp thời, có hiệu quả công tác Đảng, công tác điều hành, quản lý Trung tâm 
(24/08/2022)   Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2022, Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2022-2025 được diễn ra trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạ
Sinh viên và Tuổi trẻ
(24/08/2022) Tuổi trẻ của chúng ta đã gặp được nhau chẳng hề vô nghĩa… Đúng vậy! Những con người xa lạ, tưởng chừng như những đường thẳng song song nay lại gặp nhau ở chốn này, cùng tụ họp lại tạo nên Đại đội 36 đầy nhiệt huyết. Nếu để tôi của sau này nhắc lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất thời thanh xuân thì không thể nào quên được khoảng thời gian học quân sự tuy ngắn ngủi nhưng thật nhiều kỉ niệm
Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên nhiệm kỳ 2022-2025
(22/08/2022) Chiều ngày 19/8, Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên - Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Trung tâm GDQPAN chọn làm Đại hội điểm.
Đọc nhiều nhất
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214 - Email:
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217 - Email:
Phòng Quản lý sinh viên: 028 6272 8202 - Email:
ĐANG ONLINE:
22
LƯỢT TRUY CẬP:
1.553.088
© 2022 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  VỀ ĐẦU TRANG