đang tải nội dung...

Nhiều kết quả nổi bật qua 02 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025

02/11/202353 lượt xem

Trong hai ngày 23 và 24/10, tại tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, thủ trưởng các phòng, khoa trực thuộc Trung tâm và các thành viên, thư ký của 05 nhóm chiến lược. Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.Nhiều kết quả nổi bật qua 02 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Mở đầu hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng những vấn đề trọng tâm của ĐHQG-HCM, việc vận dụng tổ chức triển khai, thực hiện tại Trung tâm GDQPAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng nhấn mạnh: Việc thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025 trong bối cảnh có những thuận lợi, thách thức đan xen của đất nước, của ĐHQG-HCM nói chung và tại Trung tâm nói riêng. Đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm và cũng là thành quả của cả tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện chiến lược này. Đề nghị các thành viên của 05 nhóm chiến lược tập trung nghiên cứu, thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận, thực hiện trao đổi, phản biện giữa các nhóm chiến lược; qua đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược của Trung tâm cho phù hợp với chiến lược phát triển ĐHQG-HCM và điều kiện thực tiễn của Trung tâm trong thời gian tới.Nhiều kết quả nổi bật qua 02 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025

Trong hội nghị, các nhóm chiến lược lần lượt báo cáo kết quả phiên họp thảo luận của nhóm, thuyết minh những kết quả đạt được trên cơ sở đánh giá hệ quy chiếu với 18 chỉ số đo lường kết quả thực hiện (KPIs) và các kế hoạch hành động, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời, đề xuất, kiến nghị và phân tích những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành trao đổi, phản biện, chất vấn một cách tâm huyết, khoa học để làm rõ từng nội dung, vấn đề cụ thể, góp phần bổ sung hoàn thiện những nội dung mới, trọng tâm vào chiến lược phát triển Trung tâm GDQPAN trong giai đoạn mới. Đánh giá chung, qua 02 năm, cơ bản đảm bảo thực hiện tốt 78% các nội dung tương thích so với 18 chỉ số KPIs.Nhiều kết quả nổi bật qua 02 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025

Kết luận hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm giai đoạn 2021 - 2025, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Qua hội nghị, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của từng nhóm chiến lược, từng đại biểu tham dự hội nghị, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, thiếu sót, tập hợp thành các dư liệu quý báu để sơ kết, bổ sung vào việc thực hiện chiến lược trong thời gian tới. Trên cơ sở đề án đổi mới cơ chế hoạt động, Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng đề nghị các nhóm chiến lược tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, phân tích theo các chỉ số KPIs để hoàn chỉnh chiến lược Trung tâm phù hợp với giai đoạn mới và báo cáo về ĐHQG-HCM theo quy định.Nhiều kết quả nổi bật qua 02 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược Trung tâm GDQPAN giai đoạn 2021 - 2025

Trước đó, ngày 07/12/2021, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký quyết định số 1561/QĐ-ĐHQG về việc phê duyệt Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 Trung tâm GDQPAN, gồm 05 chiến lược: (1) Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; (2) Nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực; (3) Nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện sinh viên; (4) Phát triển cơ sở vật chất và Quản trị tài sản, tài chính; (5) Phát triển và quảng bá thương hiệu.

 

Tin, ảnh: Quan Nhựt -
Các tin khác
Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
(09/05/2024) Chiều 08/5, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm GDQPAN. 
VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA, RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, ĐHQG-HCM 
(08/05/2024) Sáng ngày 08/5/2024, Đoàn công tác Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các quy định về tổ chức dạy, học và  đánh giá kết quả môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐHQG-HCM
Không sợ đối diện với khuyết điểm
(08/05/2024) Ngay sau kỳ họp của Trung ương và Quốc hội về công tác nhân sự kết thúc, một số trang web, trang tin nước ngoài thường xuyên chống phá chế độ ta đã tung ra những bài viết bình luận việc xử lý cán bộ cấp cao thời gian qua thực chất là để thanh trừng nhau. Không ít các luận điểm quy chụp rằng uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam suy giảm đáng kể; bất ổn chính trị ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh đầu tư, cản trở sự phát triển của Việt Nam…
Phát huy bài học Chiến thắng Điện Biên Phủ vào công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
(04/05/2024) Ngày 3-5, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Giá trị lịch sử và bài học cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay”.
Nhận diện và cứ đấu tranh phản bác quan điểm “chính trị hóa” các vụ án kinh tế của các thế lực thù địch phản động
(15/04/2024) Hiện nay việc nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp. 
Tổng kết 01 năm phối hợp với Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông về việc đảm bảo y tế tại Trung tâm GDQPAN
(12/04/2024) Chiều 12/4, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm phối hợp thực hiện đảm bảo y tế tại Trung tâm GDQPAN.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024
(11/04/2024) Chiều ngày 10/4, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQAN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024
Hội nghị ký kêt thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh với Bảo tàng Quân khu 7
(11/04/2024) Chiều ngày 10/4/2024, Trung tâm Giáo Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Quân khu 7 tổ chức Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
Hội nghị gặp mặt sĩ quan biệt phái 6 tháng đầu năm 2024
(10/04/2024) Chiều ngày 10/4, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức hội nghị gặp mặt sĩ quan biệt phái 6 tháng đầu năm năm 2024. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
(02/04/2024) Ngày 02/4/2024, Đoàn công tác Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã Đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đọc nhiều nhất
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214 - Email:
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217 - Email:
Phòng Quản lý sinh viên: 028 6272 8202 - Email:
ĐANG ONLINE:
14
LƯỢT TRUY CẬP:
2.640.969
© 2024 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  VỀ ĐẦU TRANG