đang tải nội dung...

Tầm nhìn, sứ mạng

23/11/20201.173 lượt xem

Tầm nhìn

       Giữ vững vị trí là Trung tâm mạnh, có uy tín và vị thế tốp đầu cả nước trong công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên và công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn, sứ mạng

Sứ mạng

Là cơ sở giáo dục Giáo dục Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo luật định để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là cơ quan tham mưu cho ĐHQG-HCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và hoạt động GDQPAN cơ sở.

Góp phần xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn.

Giá trị cốt lõi

  • Kỉ cương.
  • Chất lượng cao.
  • Chuyên nghiệp.
  • Trách nhiệm và môi trường thân thiện.
Ban Biên tập - Trung tâm GDQPAN
Các tin khác
Lịch sử hình thành
(23/11/2020) Dựng nước gắn liền với giữ nước - là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta, quy luật đó hiện nay được thể hiện trong hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó nhiệm vụ GDQP cho SV-HS được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.
Cơ cấu tổ chức
(23/11/2020) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức và hoạt động theo Quyết định số: 411/QĐ-ĐHQG ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh qua những con số
(23/11/2020) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQG-HCM thành lập ngày 21/7/1997 và chính thức ra mắt đi vào hoạt động từ ngày 25/12/1997. Đơn vị có nhiệm vụ giảng dạy môn GDQP-AN cho sinh viên các trường trong ĐHQG-HCM và một số trường đại học, cao đẳng khác theo phân công liên kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217

ĐANG ONLINE:
6
LƯỢT TRUY CẬP:
1.088.879
© 2021 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh