Tầm nhìn, sứ mạng

23/11/2020142 lượt xem

Tầm nhìn

       Giữ vững vị trí là Trung tâm mạnh, có uy tín và vị thế tốp đầu cả nước trong công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên và công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn, sứ mạng

Sứ mạng

Là cơ sở giáo dục Giáo dục Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo luật định để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là cơ quan tham mưu cho ĐHQG-HCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và hoạt động GDQPAN cơ sở.

Góp phần xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn.

Giá trị cốt lõi

  • Kỉ cương.
  • Chất lượng cao.
  • Chuyên nghiệp.
  • Trách nhiệm và môi trường thân thiện.
Võ Phi Nghịch - Phòng Tổ Chức Hành Chính
Các Tin Khác
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6 27 28 214
Phòng Đào tạo: 028 6 27 28 217
ĐANG ONLINE:
53
LƯỢT TRUY CẬP:
24.857
© 2021 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
VỀ ĐẦU TRANG