Cơ cấu tổ chức

23/11/2020149 lượt xem

 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức và hoạt động theo Quyết định số: 411/QĐ-ĐHQG ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh như sau:

-  Chính quyền: 

Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc; Giám đốc Trung tâm là cán bộ chuyên trách.

Cơ quan:

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

- Các phòng chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Hậu cần - Tài chính - Kỹ thuật; Phòng Quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng.

- Các khoa chuyên môn: Khoa Đường lối quân sự của Đảng; Khoa Công tác quốc phòng và an ninh; Khoa Quân sự.

- Tổ chức Đảng, đoàn thể: Đảng bộ cơ sở; Công đoàn cơ sở; Chi đoàn thanh niên

Cơ cấu tổ chức

Võ Phi Nghịch - Phòng Tổ Chức Hành Chính
Các Tin Khác
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6 27 28 214
Phòng Đào tạo: 028 6 27 28 217
ĐANG ONLINE:
46
LƯỢT TRUY CẬP:
24.857
© 2021 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
VỀ ĐẦU TRANG