Danh bạ

EMAIL, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐHQG-HCM
 
Stt Họ và tên Chức vụ Email/Số điện thoại
I. BAN GIÁM ĐỐC   
1 Trịnh Tấn Hoài Giám đốc tthoai@vnuhcm.edu.vn
2 Châu Ngọc Long Phó Giám đốc cnlong@ttgdqp.edu.vn
3 Nguyễn Văn Thanh Phó Giám đốc nvthanh@ttgdqp.edu.vn
II. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 02862728214
1 Nguyễn Xuân Chiến Trưởng phòng nxchien@ttgdqp.edu.vn
2 Nguyễn Văn Doãn Phó Trưởng phòng nvdoan@ttgdqp.edu.vn
3 Nguyễn Hoàng Quanh Chuyên viên nhquanh@ttgdqp.edu.vn
4 Dương T. Mỹ Hạnh Chuyên viên dtmhanh@ttgdqp.edu.vn
5 Mai Thị Thủy Chuyên viên mtthuy@ttgdqp.edu.vn
6 Võ Phi Nghịch Chuyên viên vpnghich@ttgdqp.edu.vn
7 Lê Thị Nhạn Chuyên viên ltnhan@ttgdqp.edu.vn
8 Trần Ngọc Trường Nhân viên tntruong@ttgdqp.edu.vn
III. PHÒNG ĐÀO TẠO   02862728217
1 Nguyễn Văn Hoàn Phó Trưởng phòng nvhoan@ttgdqp.edu.vn
2 Bùi Thị Bích Ngọc Chuyên viên btbngoc@ttgdqp.edu.vn
3 Lương Thị Thu Chuyên viên ltthu@ttgdqp.edu.vn
4 Lâm Huỳnh Hiệp Chuyên viên lhhiep@ttgdqp.edu.vn
5 Vũ Trọng Quang Nhân viên  
IV. PHÒNG HẬU CẦN -TÀI CHÍNH-KỸ THUẬT 02862728215
1 Trần Văn Giao Trưởng phòng tvgiao@ttgdqp.edu.vn
2 Nguyễn Thị Lan Nhân viên  
3 Đoàn Bích Trâm Chuyên viên dbtram@ttgdqp.edu.vn
4 Ngô Thị Minh Triết Chuyên viên ntmtriet@ttgdqo.edu.vn
5 Phước Minh Huấn Chuyên viên pmhuan@ttgdqp.edu.vn
6 Nguyễn Quang Vũ Chuyên viên nqvu@ttgdqp.edu.vn
V. PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, ĐTBD 02862728201
1 Trần Văn Thanh Trưởng phòng tvthanh@ttgdqp.edu.vn
2 Nguyễn Văn Nhiều Phó Trưởng phòng nvnhieu@ttgdqp.edu.vn
3 Nguyễn Thị Xuân Phó Trưởng phòng ntxuan@ttgdqp.edu.vn
4 Nguyễn Ngọc Giáp Giáo viên chủ nhiệm nngiap@ttgdqp.edu.vn
5 Trần Phú Huấn Giáo viên chủ nhiệm tphuan@ttgdqp.edu.vn
6 Phan Quốc Thiều Giáo viên chủ nhiệm pqthieu@ttgdqp.edu.vn
7 Hà Thị Thuý Hoàn Giáo viên chủ nhiệm htthoan@ttgdqp.edu,vn
8 Trần Ngọc Hòa Giáo viên chủ nhiệm tnhoa@ttgdqp.edu.vn
9 Nguyễn Văn Hoài Giáo viên chủ nhiệm nvhoai@ttgdqp.edu.vn
10 Bùi Văn Phương Giáo viên chủ nhiệm bvphuong@ttgdqp.edu.vn
11 Nguyễn Văn Tú Giáo viên chủ nhiệm nvtu@ttgdqp.edu.vn
14 Đỗ Thị Thanh Thư Giáo viên chủ nhiệm dttthu@ttgdqp.edu.vn
15 Vũ Văn Hiếu Giáo viên chủ nhiệm vvhieu@ttgdqp.edu.vn
16 Lê Mai Minh Giáo viên chủ nhiệm lmminh@ttgdqp.edu.vn
17 Lâm Đức Uy Giáo viên chủ nhiệm lduy@ttgdqp.edu.vn
VI. KHOA ĐLQS CỦA ĐẢNG  
1 Đồng Quang Biếc Trưởng khoa dqbiec@ttgdqp.edu.vn
2 Nguyễn Văn Sương Phó Trưởng khoa nvsuong@ttgdqp.edu.vn
3 Trương Văn Bảy Giảng viên tvbay@ttgdqp.edu.vn
4 Nguyễn Anh Minh Giảng viên naminh@ttgdqp.edu.vn
5 Nguyễn Duy Phúc Giảng viên ndphuc@ttgdqp,edu.vn
6 Hồ Sỹ Cự Giảng viên hscu@ttgdqp.edu.vn
7 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên nvmanh@ttgdqp.edu.vn
8 Trương Đình Dzoan Giảng viên tddzoan@ttgdqp.edu.vn
VII. KHOA CÔNG TÁC QP&AN
1 Nguyễn Văn Hội Trưởng khoa nvhoi@ttgdqp.edu.vn
2 Trần Thế Cương Phó Trưởng khoa ttcuong@ttgqp.edu.vn
3 Đỗ Duy Sỹ Giảng viên ddsy@ttgdqp.edu.vn
4 Cao Minh Diện Giảng viên cmdien@ttgdqp.edu.vn
5 Nguyễn Hồng Nam Giảng viên nhnam@ttgdqp.edu.vn
6 Lê Minh Hoàng Giảng viên lmhoang@ttgdqp.edu.vn
7 Phạm Văn Dương Giảng viên pvduong@ttgdqp.edu.vn
8 Trần Hoàng Nhiên Giảng viên thnhien@ttgdqp.edu.vn
VIII. KHOA QUÂN SỰ     
1 Trần Kim Tính Trưởng khoa tktinh@ttgdqp.edu.vn
2 Dương Quốc Dân Phó Trưởng khoa dqdan@ttgdqp.edu.vn
3 Trần Duy Toán Giảng viên tdtoan@ttgdqp.edu.vn
4 Nguyễn Mạnh Hùng Giảng viên nmhung@ttgdqp.edu.vn
5 Trần Đình Thắng Giảng viên tdthang@ttgdqp.edu.vn
6 Hoàng Vũ Dũng Giảng viên hvdung@ttgdqp.edu.vn
7 Lê Mạnh Hường Giảng viên lmhuong@ttgdqp.edu.vn
8 Hồ Thanh Tuấn Giảng viên httuan@ttgdqp.edu.vn
9 Trần Hải Chung Giảng viên thchung@ttgdqp.edu.vn