đang tải nội dung...

Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm không ngừng “Ra sức thi đua, lập công dâng Bác”

12/06/202215 lượt xem

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng” (*).

Kể từ đó, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như một lời hiệu triệu, tập hợp, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Cũng từ đây, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động và tổ chức thực hiện ngày càng phát triển, gắn liền với lịch sử dân tộc và các sự kiện thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Do vậy, ngày 11 tháng 6 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước ở nước ta (theo Quyết định số 258/QĐ-TTg, ngày 04/3/2008). Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm không ngừng

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước

(Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua lần thứ IV) diễn ra tại Hà Nội, tháng 12 năm 1966

Thấm nhuần và tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, trong thời gian qua, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm không ngừng vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trong học tập, công tác và giảng dạy. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về con người, trọng tâm là phục vụ người học, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua do các ngành, các cấp tổ chức, phát động: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”… Tất cả đã trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào đời sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua; đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm không ngừng

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát động thi đua chào mừng

kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống Trung tâm GDQP&AN (25/12/1997 - 25/12/2022)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022), trong thời gian tới, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung tâm tiếp tục quán triệt, đổi mới, thực hiện tốt công tác thi đua gắn liền với công tác khen thưởng, nhằm ghi nhận, biểu dương, nhân rộng điển hình đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và giảng dạy. Qua đó khẳng định việc tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các phong trào thi đua sẽ quyết định mọi thắng lợi của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; luôn xác định thi đua - khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Đồng thời, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm sẽ ra sức thi đua với quyết tâm chính trị cao nhất, không ngừng rèn luyện và phấn đấu để trở thành những bông hoa tươi đẹp, tiêu biểu trong vườn hoa thi đua yêu nước dâng lên Bác, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 2011, tập 5, tr. 556-558.

Tin, ảnh: Quan Nhựt

Lê Quan Nhựt - Chuyên Viên Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Các tin khác
Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
(27/06/2022) Qua một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (gọi tắt là Đảng ủy Trung tâm) đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung và hướng dẫn thực hiện Kết luận trong toàn Đảng bộ bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thích ứng tình hình phòng, chống dịch Covid-19.   Đồng chí Trần Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Đảng ủy đã cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp ủy, Chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn liền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân
Đảng bộ Trung tâm: Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
(25/06/2022) Chiều ngày 24/6/2022, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2022.
Sinh hoạt học thuật: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh
(24/06/2022) Sáng ngày 24/6/2022, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Trung tâm Lần 1 – Năm 2022. 
Ngày này năm xưa
(21/06/2022) Ngày 21-6-1925, tại số nhà 13 đường Văn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc), sau khi Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra mắt số đầu tiên thì báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Tại đây, báo được chuyển về nước bằng nhiều con đường bí mật và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam; về sau Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”.
Hành trình theo chân Bác Hồ
(19/06/2022) Cách đây 98 năm, ngày 19-6-1924, xảy ra vụ thanh niên yêu nước Phạm Hồng Thái dùng tạc đạn mưu sát Toàn quyền Đông Dương Merlin tại Sa Diện, tô giới của Pháp ở Quảng Châu (Trung Quốc). Vụ mưu sát không thành và Phạm Hồng Thái đã trẫm mình xuống dòng sông Châu Giang. Lúc này Nguyễn Ái Quốc, đang hoạt động ở Liên Xô, đã đưa ra lời đánh giá: “Nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc, như chim én báo hiệu mùa Xuân”.
Chúng mình đã học được gì trong những tuần vừa qua tại kỳ học Quân sự
(14/06/2022) Chúng mình đã được lắng nghe sự giảng dạy nhiệt tình từ các thầy cô về những kiến thức cơ bản, đường lối chính trị của Đảng, cũng như những biện pháp xây dựng an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Qua mỗi chuyên đề bài giảng sẽ là những kho tàn kiến thức vô cùng bổ ích cho chúng mình. Phần nào hiểu được đất nước đã và đang trải qua những điều gì. Qua đó, xây dựng cho mỗi sinh viên nền tảng kiến thức, phương pháp xây dựng bảo vệ đất nước của mình. Để mai sau, dù bất kì hoàn cảnh nào hay chiến tranh xảy ra chúng mình vẫn có thể lấy kiến thức đó làm bàn đạp đứng lên sẵn sàng chiến đấu hết mình vì Tổ Quốc thân yêu
Toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại Đối thoại Shangri-La 2022
(14/06/2022) Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022.
Vai trò của Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trong thời bình
(11/06/2022) Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục và đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể
Đấu tranh chống luận điệu “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”
(11/06/2022) Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, tiến hành nhiều thủ đoạn, nhiều hướng tấn công theo phương châm đánh “mềm, ngầm, sâu” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tác động đến mọi đối tượng bằng con đường kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy yếu nội bộ của chúng ta
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục vào tốp 801 – 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới
(10/06/2022) Ngày 9-6, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị được Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) Vương quốc Anh xếp hạng vào tốp 801 – 1.000 các đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng QS WUR 2023 công bố rạng sáng cùng ngày.   Phát triển Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trở thành hệ thống đại học chất lượng cao  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh kiên định thực hiện hiệu quả mô hình tự chủ  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xếp hạng cao trên thế giới Năm nay, Tổ chức QS tiếp tục mở rộng quy mô tham gia của các cơ sở giáo dục đại học toàn thế giới với 1.422 đại học được xếp hạng, tăng 122 trường so với năm 2022. Ngoài 6 tiêu chí xếp hạng như trước đây (danh tiếng với đồng cấp học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, trích dẫn bài báo, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế), bảng xếp hạng QS WUR 2023  còn tăng thêm 2 tiêu chí xếp hạng mới là mạng lưới nghiên cứu quốc tế (international research network) và việc làm của sinh viên sa
Đọc nhiều nhất
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217

ĐANG ONLINE:
7
LƯỢT TRUY CẬP:
1.536.124
© 2022 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh