đang tải nội dung...

Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 01/2022 (chương trình đại học)

03/11/2021247 lượt xem

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                                                                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRUNG TÂM GIÁO DỤC                                                                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH                                                                                                                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2021                                                                                         

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học GDQPAN tháng 01/2022

(chương trình Đại học)

Nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại tháng 01/2022 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI:

1.  Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) 

2.  Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt).

II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: trực tuyến

- Bước 1: Sinh viên gửi hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường, thẻ sinh viên và các thông tin cá nhân (Họ tên, mã số sinh viên, trường, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, số điện thoại, địa chỉ mail) đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn.

- Bước 2: Nhận mail phản hồi từ Trung tâm, sinh viên thực hiện đóng phí theo hướng dẫn trong mail phản hồi.

- Bước 3: Sinh viên gửi mail hình chụp minh chứng đã đóng phí đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn.

- Bước 4: Nhận mail hướng dẫ nhập học từ Trung tâm

III. THỜI GIAN GỞI MAIL ĐĂNG KÝ:

- Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021. Ngoài thời gian trên, phòng Đào tạo không nhận đăng ký học lại.

 IV. LỆ PHÍ HỌC LẠI: 

1. Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an ninh                          :  275.000 đồng

2. Học phần 2: Công tác Quốc phòng và an ninh                           :  155.000 đồng

3. Học phần 3: Quân sự chung                                                        :  215.000 đồng

4. Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật            :  335.000 đồng 

5. Học cả 4 học phần                                                                       : 980.000 đồng

V. THỜI GIAN HỌC

Từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 21/01/2022

VI. HÌNH THỨC HỌC: Dự kiến học trực tuyến

Lưu ý: Trung tâm sẽ không hoàn lại học phí cho các bạn sinh viên đăng ký học mà không tham gia học được với bất kỳ lý do nào. Vì thế các bạn sinh viên cân nhắc khi đăng ký học.

 

 

Phòng Đào tạo
Các tin khác
Biểu đồ giảng dạy môn học GDQPAN năm học 2021-2022
(03/11/2021) Biểu đồ giảng dạy môn học GDQPAN năm học 2021-2022
Biểu đồ kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN năm học 2020-2021
(11/03/2021) Xem file đính kèm
Đọc nhiều nhất
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217

ĐANG ONLINE:
12
LƯỢT TRUY CẬP:
1.144.164
© 2021 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh